Over onze 
expertise

Ondernemen & Investeren

In elke levensfase van de onderneming, van start, doorgroei en consolidatie tot verkoop of overdracht aan de volgende generatie, zijn de (kandidaat-)notarissen van Holdinga Matthijssen Kraak vertrouwde en ervaren adviseurs. Met adequate kennis en toekomstgericht advies staan zij ondernemers, (internationale) ondernemingen en corporates bij. Onder andere bij herstructureringen, het doen participeren van medewerkers, financieringsrondes, investeringen en fusies of overnames is HMK van toegevoegde waarde. 

Vastgoed & Projecten

De vastgoedsector is altijd in beweging. De belangen zijn vaak groot en de regelgeving is veranderlijk. Daarom is hoogwaardige juridische begeleiding bij vastgoedtransacties en projectontwikkeling essentieel. Holdinga Matthijssen Kraak heeft ruime ervaring met vastgoedtransacties en projectontwikkeling en beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving. HMK adviseert nationale en internationale beleggers, investeerders, financiers, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en eindgebruikers over alle juridische vastgoedaspecten.

Financiering & Zekerheden

Vastgoedtransacties en ontwikkeling van vastgoed, de groei van en investeringen door een onderneming en (internationale) overnames worden vaak gefinancierd met vreemd vermogen. Daarbij kan de financiering komen van banken, via investeerders, uit privé vermogen of wordt deze intern binnen een concern geregeld. Holdinga Matthijssen Kraak beschikt over ruime kennis en ervaring betreffende financieringen en zekerheden. Voor zowel de geldverstrekker als de lenende partij adviseren wij over de meest geschikte vorm van financieren. Ook stellen we de leningsdocumentatie op en vestigen we daarbij passende zekerheden voor de cliënt.

Corrine
Holdinga

“We willen er zijn voor de cliënten op de momenten dat het er echt toe doet”

Families & Vermogen

Familiebedrijven kennen een heel eigen dynamiek. Ondernemen met je familie brengt emoties en banden met zich mee die je niet snel terug zult vinden bij andere ondernemingen. Daarom is het des te belangrijker zaken goed vast te leggen zodat iedereen op de toekomst en verschillende scenario’s voorbereid is. Ook kunnen andere belanghebbenden zoals aandeelhouders en toezichthouders een rol spelen. Samenwerken met een adviseur die de onderneming, de belangen en betrokken personen goed kent is waardevol.

Non-profit & Charities

De specialisten van het Non-profit & charities team hebben ruime kennis van de pensioensector en ervaring met juridische advisering aan pensioenfondsen. Regelmatig adviseren zij cliënten in samenwerking met andere pensioenrechtadviseurs over onder andere pension fund governance, statutenwijzigingen voor pensioenfondsen en andere pensioen gerelateerde onderwerpen. Holdinga Matthijssen Kraak draagt graag haar steentje bij aan onze samenleving. Enerzijds door het bijstaan van charities en goede doelen, anderzijds door zelf maatschappelijk betrokken te zijn. HMK begeleidt veel charities, goede doelen en stichtingen. De vraagstukken waar deze organisaties voor staan zijn minstens zo uitdagend als die van commerciële ondernemingen.