Families & Vermogen

Familiebedrijven

Familiebedrijven kennen een heel eigen dynamiek. Ondernemen met je familie brengt emoties en banden met zich mee die je niet snel terug zult vinden bij andere ondernemingen. Daarom is het des te belangrijker zaken goed vast te leggen zodat iedereen op de toekomst en verschillende scenario’s voorbereid is. Ook kunnen andere belanghebbenden zoals aandeelhouders en toezichthouders een rol spelen. Samenwerken met een adviseur die de onderneming, de belangen en betrokken personen goed kent is dan waardevol. 

De (kandidaat-)notarissen van Holdinga Matthijssen Kraak begeleiden familiebedrijven en ondernemingen met een directeur-grootaandeelhouder. Zowel in een nationale als internationale omgeving. 

 • Familiestatuten
 • Bedrijfsopvolging
 • Bedrijfsovernames 
 • Werknemersparticipaties
 • Financieringen & herstructureringen
 • Privacy structuren
 • DGA-begeleiding

Estate Planning

Het Families & Vermogen team van HMK is gespecialiseerd in Estate Planning waarbij de overgang van vermogen en/of onderneming van generatie op generatie het voornaamste doel is. Hierbij wordt vaak nauw samengewerkt met fiscalisten van cliënten. Ook beschikt HMK over een vertrouwd netwerk aan fiscalisten die ingeschakeld kunnen worden. 

Vermogen

Het treffen van een regeling voor uw privé vermogen is belangrijk voor nu en de toekomst. De (kandidaat-)notarissen van het team Families & Vermogen begeleiden en adviseren de vermogende ondernemer, particulier en families over testamenten, levenstestamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, nalatenschappen en schenkingen. Samen met de cliënt beoordelen zij of de toegepaste regeling past bij de huidige situatie en kijken zij naar de toekomst. 

 • Nalatenschappen
 • Schenkingen
 • Testamenten en levenstestamenten
 • Huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden
 • Samenlevingscontracten

Team