Ondernemen & Investeren

In elke levensfase van een onderneming, van start, doorgroei en consolidatie tot verkoop of overdracht aan de volgende generatie, zijn de (kandidaat-)notarissen van Holdinga Matthijssen Kraak vertrouwde en ervaren adviseurs. Met adequate kennis en toekomstgericht advies staan zij ondernemers, (internationale) ondernemingen en corporates bij. Onder andere bij herstructureringen, het doen participeren van medewerkers, financieringsrondes, investeringen en fusies of overnames is HMK van toegevoegde waarde. Omdat HMK ondernemers gedurende een langere periode bijstaat, ontstaat een vertrouwensband en groeit de notaris met de onderneming mee.

M&A transacties

Bij de verkoop of aankoop van een onderneming komt op juridisch gebied veel kijken. De (kandidaat-)notarissen van HMK hebben ruime ervaring met het begeleiden van M&A trajecten. Zowel nationaal als internationaal. Daarbij werken we doorgaans nauw samen met advocaten en fiscalisten uit ons vertrouwde netwerk, zodat efficiënt en adequaat op alle benodigde disciplines wordt geadviseerd.

Omdat HMK naast de ondernemingsrechtpraktijk ook over een gespecialiseerd Families & Vermogen team beschikt, kan de ondernemer ook voor zijn privé gerelateerde notariële zaken bij ons terecht.

Herstructureringen

HMK heeft veel ervaring met het herstructureren van ondernemingen. Vaak zal deze gericht zijn op optimalisatie van de organisatiestructuur, bijvoorbeeld om de onderneming gereed te maken voor een werknemersparticipatie, vereenvoudigen van de structuur (al dan niet na een overname), of het klaarstomen van de organisatie voor nieuwe ondernemingsactiviteiten. In alle gevallen wordt de structuur van de organisatie beoordeeld en in optimale vorm gestructureerd passend bij de wensen en behoeften van dat moment met oog voor de toekomst. Indien nodig adviseren wij in samenspraak met een fiscalist uit ons vertrouwde netwerk.

 • M&A transacties 
 • Private Equity
 • Investeringsrondes
 • (Her)structureringen (grensoverschrijdend)
 • Governance
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Samenwerkingsstructuren & Joint ventures
 • Werknemersparticipaties
 • Vermogenstructurering
 • Privacy structuren
 • Financiering & Zekerheden
 • Corporates
 • Familiebedrijven & bedrijfsopvolging
 • Start-ups & Scale-ups

Team