Vastgoed­ & Projecten

De vastgoedsector is altijd in beweging. De belangen zijn vaak groot en de regelgeving is veranderlijk. Daarom is hoogwaardige juridische begeleiding bij vastgoedtransacties en projectontwikkeling essentieel. Holdinga Matthijssen Kraak heeft ruime ervaring met vastgoedtransacties en projectontwikkeling en beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving. HMK adviseert nationale en internationale beleggers, investeerders, financiers, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en eindgebruikers over alle juridische vastgoedaspecten.

Commercieel vastgoed

De (kandidaat-)notarissen van HMK zijn ervaren in het begeleiden van aan- of verkooptrajecten van bestaand (verhuurd) vastgoed en nieuwbouw. Zij beheersen alle juridische aspecten van een transactie en zijn van toegevoegde waarde van de letter of intent tot en met de overdracht. Relevante wet- en regelgeving wordt op een hoogwaardige en praktische wijze toegepast. Vanaf het juridisch due diligence onderzoek dat, na adequate uitonderhandeling, wordt vertaald in een op maat gemaakte koopovereenkomst. De focus ligt hierbij altijd op de hoofdzaken.

Projectontwikkeling

Geregeld adviseert HMK projectontwikkelaars, investeerders en bouwers over projectontwikkelingen en het structureren van multifunctionele complexen. Ook over de bouw van infrastructurele werken en de registratie van kabelnetwerken (waaronder WKO installaties). We stellen onder andere contracten en bijbehorende akten op, waaronder koop- en ontwikkelingsovereenkomsten (inclusief forward funding), aanneemovereenkomsten (turn key), samenwerkingsovereenkomsten, splitsingen in appartementsrechten en vestigen we beperkte rechten (zoals erfpacht).

HMK begeleidt projectontwikkelaars ook bij het opzetten van de verkrijgingsstructuur. Vaak wordt gebruik gemaakt van een combinatie van personenvennootschappen en entiteiten met rechtspersoonlijkheid. Adequate afspraken die voorzien in te verwachten en ook eventuele onvoorziene ontwikkelingen worden op constructieve wijze vastgelegd. Hierbij passen wij onze gedegen kennis van overdrachts- en omzetbelasting toe.

Meer dan een notaris.

Meer dan een notaris. Dat geldt ook voor de specialisten van het Vastgoed & Projecten team. Zij kennen onze cliënten en werken op regelmatige basis met hen samen. Daardoor weten zij wat er speelt, kunnen zij snel tot de kern van het vraagstuk komen en zich bovendien bij de hoofdzaak houden. 

HMK beschikt over een vertrouwd netwerk aan advocaten en fiscalisten met een vergelijkbare efficiënte en adequate dienstverlening.

 • Vastgoedtransacties
 • Projectontwikkeling
 • Vastgoedfondsen
 • Financieringen & Zekerheden
 • Gebiedsontwikkeling
 • Erfpacht 
 • Sale & Leaseback
 • Appartementsrechten en -splitsing
 • Juridische due diligence
 • Turnkey-overeenkomsten
 • Forward funding overeenkomsten

De specialisten van het Vastgoed & Projecten team hebben specifieke kennis en ervaring op het gebied van:  

 • Netwerkregistraties
 • Landgoederen (NSW)
 • Schepen & vliegtuigen
 • Zorgvastgoed

Team