Non-profit & Charities

NON-PROFIT

Pensioenfondsen

De specialisten van het Non-profit & charities team hebben ruime kennis van de pensioensector en ervaring met juridische advisering aan pensioenfondsen. Regelmatig adviseren zij cliënten in samenwerking met andere pensioenrechtadviseurs over onder andere pension fund governance, statutenwijzigingen voor pensioenfondsen en andere pensioen gerelateerde onderwerpen.

CHARITIES

Holdinga Matthijssen Kraak draagt graag haar steentje bij aan onze samenleving. Enerzijds door het bijstaan van charities en goede doelen, anderzijds door zelf sociaal betrokken te zijn.

HMK begeleidt veel charities, goede doelen en stichtingen. De vraagstukken waar deze organisaties voor staan zijn minstens zo uitdagend als die van commerciële ondernemingen. De specialisten van het Non-profit & Charities team maken allen ook onderdeel uit van het team Ondernemen & Investeren. Daardoor zijn zij bij uitstek instaat om familiefondsen, (culturele) ANBI-stichtingen en (professionele) fondsenwervers te adviseren. Hierbij werken waar nodig samen met vertrouwde fiscalisten uit ons netwerk.

De maatschappelijke betrokkenheid van Holdinga Matthijssen Kraak

HMK is betrokken bij een aantal maatschappelijke organisaties. Wij bieden hen juridisch advies, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn. De maatschappij vooruit helpen en perspectief bieden aan mensen die het hard nodig hebben. Stichting DON, de Sven Kramer Academy, stichting Movember en stichting Weg met Kanker behoren onder andere tot de organisaties die wij steunen en een warm hart toedragen.

Pro Bono Club

Ook is HMK lid van de Pro Bono Club, een platform dat juridisch dienstverleners en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt.

Team