Ongeveer Desire

Deze auteur heeft nog geen details ingevuld.
Tot nu toe heeft Desire 2 blogberichten gemaakt.

UBO-register en UBO-registratie

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Vanaf die datum moeten de uiteindelijk belanghebbenden (“UBO’s”) van (vrijwel) alle nieuwe in het handelsregister geregistreerde vennootschappen en andere juridische

Overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 is de wet Belastingen van Rechtsverkeer gewijzigd. Bij de aankoop van een onroerende zaak is nu 8%  (in plaats van 6%) overdrachtsbelasting verschuldigd over de koopprijs.

Voor