Per 1 januari 2021 is de wet Belastingen van Rechtsverkeer gewijzigd. Bij de aankoop van een onroerende zaak is nu 8%  (in plaats van 6%) overdrachtsbelasting verschuldigd over de koopprijs.

Voor woningen is nog steeds het tarief van 2% van toepassing. Echter, dit geldt alleen voor particuliere kopers die de woning zelf gaan bewonen. Beleggers, of bijvoorbeeld ouders die een huis kopen voor de kinderen, of kopers van een vakantiehuis, vallen onder het reguliere tarief van 8%.

Is de koper van een woning op het moment van aankoop jonger dan 35 jaar, dan kan de koper in aanmerking komen voor de ‘starters-vrijstelling’, waardoor er geen (0%) overdrachtsbelasting is verschuldigd. Dit geldt alleen zolang de koopprijs van de woning niet meer bedraagt dan €400.000 (vanaf 1 april 2021).