Herman van den Eerenbeemt

Functie: Notaris
E-mail: [email protected]
Telefoon: 020-4350408
Mobiel: 06-20201737

Partner en notaris. Vanaf 1993 is Herman, geboren en getogen Amsterdammer, werkzaam in het Amsterdamse notariaat, sinds 2003 als notaris.

Hij is gespecialiseerd in het vastgoed, met name onroerend goed transacties (koop/verkoop, koopovereenkomsten), splitsing in appartementsrechten, erfpacht, zekerheids- en beperkte rechten en de fiscale aspecten betreffende het vastgoed, waaronder overdrachtsbelasting en omzetbelasting.

Daarnaast begeleidt Herman particulieren in het familierecht, bij het opstellen van testamenten, samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden, afhandeling nalatenschappen en estate planning.

Herman is voorzitter geweest van de beroepsgroep van notarissen in Amsterdam (KNB-ring, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) van 2012 tot 2018.

Herman is lid van de Vereniging van Notariële Registergoederen Specialisten (NRS). 

Naast zijn praktijk is Herman voorzitter van Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijke organisatie die zich inzet voor het behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen en hun interieur in Nederland.