Dienstverlening


 

Tarieven

 

Wij declareren onze werkzaamheden in beginsel op basis van bestede tijd tegen een redelijk uurtarief. Wij maken graag vooraf een inschatting van de per project of zaak te besteden tijd, zodat u weet waar u aan toe bent. Wij werken als dat gewenst is ook regelmatig op basis van fixed fee arrangementen. Wij geven echter geen fixed fees af zonder de cliënt en diens achtergrond te kennen. U zult ons dan ook niet vinden op sites als degoedkoopstenotaris.nl.

 

Jaarlijkse check-up

 

In zo’n relatie past een jaarlijkse screening van uw notariële zaken, op ons initiatief en kosteloos. Waarbij we uw zaken doorlichten en bekijken of er stappen ondernomen moeten worden. Om voldoende op de toekomst voorbereid te zijn. Om zaken wellicht efficiënter en dus goedkoper te regelen. Om zeker te weten dat uw notariële zaken altijd optimaal in orde zijn.

 

Wij lichten uw onderneming en uw privésituatie door op een aantal kritische punten:

- statuten en (aandeelhouders-)overeenkomsten;

- bestuur en toezicht op het bestuur

- corporate governance

- family governance, levenstestamenten, testamenten en huwelijksvoorwaarden

- estate planning