Arlette Alten

Functie: toegevoegd notaris
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 20 435 0405
Mobiel: +31 6 14 392 409

Arlette is sinds september 2019 werkzaam bij Holdinga Matthijssen Kraak notarissen met als specialisatie familievermogensrecht en Estate Planning.

Na haar afstuderen in 1996 is zij als kandidaat-notaris begonnen bij CMS in Hilversum, waarna zij na ruim 12 jaar de overstap maakte naar Lubbers & Dijk notarissen in Amsterdam waar zij vervolgens 10 jaar heeft gewerkt. Vanaf september 2017 is Arlette toegevoegd notaris.

Arlette adviseert vermogende ondernemers, families en particulieren over de inrichting van hun persoonlijke regelingen en de instandhouding van het familievermogen.

Uiteraard behoren het verzorgen van testamenten, levenstestamenten, schenkingen, afwikkeling van nalatenschappen, maar ook voor huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten tot haar werkterrein.

Het persoonlijke contact met cliënten is een belangrijk onderdeel van haar dienstverlening. Het meegroeien met haar cliënten (zoals de overdracht van vermogen of de onderneming van generatie op generatie), het meedenken met - veelal persoonlijke - vraagstukken, waarbij ook de consequenties van bepaalde keuzes worden bekeken maakt haar werk uitdagend.

Zij ziet het als uitdaging om ingewikkelde juridische zaken begrijpelijk te maken.

Arlette werkt regelmatig samen met andere adviseurs zoals fiscalisten en accountants, zodat cliënten optimaal worden geadviseerd.

Zij is lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).