Vastgoedontwikkelaars


Wij adviseren projectontwikkelaars, overheden en bouwers over uiteenlopende projecten: woning- of kantoorontwikkelingen, structureren van multifunctionele complexen, maar ook over infrastructurele werken en de registratie van kabelnetwerken.

Wij stellen vastgoedcontracten op en - uiteraard - de bijbehorende akten: koop- en ontwikkelingsovereenkomsten, aanneemovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, splitsingen in appartementsrechten en het vestigen van beperkte rechten (zoals erfpacht of hypotheek).

Wij zijn ook thuis in overdrachts- en omzetbelastingaspecten van het commerciële vastgoed. Naast de vastgoedrechtelijke aspecten van de projectontwikkeling, begeleiden wij onze cliënten ook bij het opzetten van de ondernemingsstructuur. In de projectontwikkeling wordt vaak gebruik gemaakt van een combinatie van personenvennootschappen en B.V.'s. Wij zorgen voor adequate afspraken die voorzien in hetgeen gaandeweg aan de orde kan komen, zowel de te verwachten ontwikkelingen als ook eventuele onvoorziene gebeurtenissen.