Professionele samenwerkingsverbanden


Samenwerkingsverbanden van professionals (zoals accountants, fiscalisten, advocaten en medisch specialisten) adviseren wij over de meest optimale structuur. Soms gaat het daarbij om de omzetting van de bestaande maatschap in een B.V. of N.V. of een coöperatie. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn o.a. goodwill, inverdienregelingen en aansprakelijkheidsbeperking.

Wij adviseren ook over de governance van deze samenwerkingsverbanden en regelen de toe- en uittreding van professionals.