Ondernemingen


Bij middelgrote en grote ondernemingen, waaronder familiebedrijven, begeleiden wij opdrachten van uiteenlopende aard. Van advisering over de (toekomstige) structuur van de groep, bedrijfsopvolging, toepassing van het structuurregime, toe- en uittreding van investeerders/participatiemaatschappijen, participatie door het management of door het personeel, het aangaan van joint ventures en tot het aan- of verkopen van deelnemingen. 

Wij vervullen vaak de rol van 'huisnotaris' en dragen zorg voor de 'corporate housekeeping' van de onderneming of de groep.