Ondernemers en investeerders


U bent ondernemer. Wij begeleiden transacties voor ondernemers en investeerders. In de regel gaat het om het opzetten van nieuwe vennootschappen of het aangaan of ontvlechten van samenwerkingsverbanden. Wij stellen niet alleen de notariële akte op, maar ook de benodigde overeenkomsten, zoals koopovereenkomsten met betrekking tot aandelen en/of registergoederen, aandeelhoudersovereenkomsten en investeringsovereenkomsten.

 

Verschillende van onze cliënten zijn 'seriële entrepreneurs'; soms ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht hebben en in staat zijn om met de tot hun beschikking staande financiële middelen datgene te doen wat zij vaak toch niet kunnen laten: het al dan niet met anderen investeren in andere ondernemingen en meedenken bij de bedrijfsvoering. Deze cliënten hebben vaak behoefte aan structuren die hun privacy waarborgen. Wij hebben in de loop der jaren bijzondere expertise ontwikkeld op het terrein van het anonimiseren van  corporate structuren, waardoor niet iedere derde door middel van het raadplegen van openbare bronnen als de Kamer van Koophandel en het Kadaster of sites als Company.info informatie kan vergaren over de omvang en samenstelling van het vermogen van de ondernemer in kwestie.