Onzekerheid over toepassingsbereik bedrijfsopvolgingsfaciliteit erfbelasting

Geplaatst op: 24-01-2013 09:32:00

De uitspraak van de Rechtbank Breda van augustus 2012 dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel heeft in de landelijke pers de nodige commotie veroorzaakt


Als de Hoge Raad de uitspraak van Rechtbank Breda volgt, gelden de zeer ruime vrijstellingen namelijk niet alleen voor ondernemingsvermogen maar voor iedere verkrijging krachtens schenking of uit een nalatenschap. De schenk- en erfbelasting zou dan feitelijk nagenoeg buiten werking zijn gesteld. Rechtbank en Hof Arnhem hebben inmiddels al uitspraken gedaan waaruit blijkt dat zij het niet eens zijn met Rechtbank Breda. Inmiddels is duidelijk dat ook Rechtbank Haarlem de visie van Rechtbank Breda niet deelt. Dat er na de uitspraak van Rechtbank Breda inmiddels drie uitspraken liggen die de visie van Rechtbank Breda niet delen, doet de onzekerheid verder toenemen of de uitspraak stand zal houden bij de Hoge Raad. Dit zou betekenen dat de faciliteiten in de Successiewet uitsluitend gelden als ondernemingsvermogen wordt verkregen. Totdat de Hoge Raad daarover heeft geoordeeld, bestaat daarover echter geen zekerheid.