Het centraal aandeelhoudersregister komt er aan!

Geplaatst op: 24-01-2013 09:19:00

Er komt een centraal aandeelhoudersregister waartoe ook het notariaat toegang krijgt. Dat laat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie weten in een brief van 17 december 2012 aan de Tweede Kamer. Dit aandeelhoudersregister zorgt ervoor dat het duidelijk is wie er als aandeelhouder betrokken is bij een bv en een niet-beursgenoteerde nv.


Met een centraal aandeelhoudersregister is informatie over bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s op één plaats beschikbaar. Nu gebeurt registratie van aandeelhouders door verschillende partijen. Het register wordt niet openbaar toegankelijk vanwege de privacy. Het notariaat krijgt toegang omdat daarmee tijdrovende recherchewerkzaamheden die de notaris in het kader van een aandelenoverdracht moet verrichten in belangrijke mate kunnen worden gereduceerd. Verder krijgen alleen overheidsdiensten in het kader van het uitvoeren van controle, toezicht en handhaving toegang. Daarbij gaat het in ieder geval om de overheidsinstanties Dienst Justis, Bureau Bibob, de Belastingdienst, bijzondere opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten, politie en Openbaar Ministerie. Over de positionering van het centraal aandeelhoudersregister – bij de Kamer van Koophandel of ergens anders – beraadt de minister zich nog. Mogelijke opties zullen worden onderzocht. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de minister laten weten mogelijkheden te zien om snel, goedkoop en efficiënt te kunnen komen tot een centraal aandeelhoudersregister bij de KNB.Informatie via notaris

De notaris krijgt een rol bij het aanleveren van informatie aan het centraal aandeelhoudersregister. Opstelten schrijft hierover: ‘De notaris zal relevante informatie uit de akte van overdracht aan het centraal aandeelhoudersregister doorgeven. Momenteel worden de akten van overdracht aangeleverd aan de Belastingdienst. Zou de aandeelhouder zelf verantwoordelijk worden voor het aanleveren van informatie bij het register, dan zou dat een extra administratieve last betekenen. Bovendien zou een kwaadwillende aandeelhouder in de verleiding kunnen komen om zijn verkrijging juist niet aan te melden. Op die wijze treft het centraal aandeelhoudersregister niet het gewenste doel. We zullen nader bezien op welke wijze de gegevenstoevoer van het notariaat eenvoudig en praktisch gekoppeld kan worden aan de informatie waarover de notaris nu al beschikt in kader van het digitaal repertorium en de digitale akteadministratie, die voor de Belastingdienst gehouden gaat worden.’ Verder wordt de huidige wettelijke verplichting van de vennootschap om een (eigen) aandeelhoudersregister bij te houden niet gewijzigd. Ook zal de registratie in het centraal aandeelhoudersregister geen constitutief vereiste worden voor een overdracht van aandelen. Dat zou zich niet verhouden met het primaire doel van de registratie van aandelen in een centraal aandeelhoudersregister, namelijk het op één plaats concentreren van actuele informatie.

Titelonderzoek

De KNB heeft eerder in diverse brieven aan de Tweede Kamer en in gesprekken met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Financiën en met VNO-NCW aangegeven dat een centraal aandeelhoudersregister voor het notariaat een nuttig hulpmiddel zou zijn bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen. Ook heeft de KNB aangegeven dat een centraal aandeelhoudersregister het titelonderzoek door de notaris vergemakkelijkt, goedkoper maakt en de betrouwbaarheid hiervan vergroot. Derhalve meer rechtszekerheid en kosten- en administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Overdracht certificaten

De Tweede Kamerleden Ed Groot en Jeroen Recourt (beiden PvdA) hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor het centraal aandeelhoudersregister. Ook hebben zij voorgesteld een notariële akte voor overdracht van certificaten verplicht stellen. Hier ziet de minister thans geen aanleiding voor. Dit zou, volgens hem, leiden tot meer lasten zonder dat het meerwaarde oplevert voor burgers of bedrijfsleven.