Actieplan Corporate Governance Europese Commissie

Geplaatst op: 24-01-2013 09:13:00

Actieplan Corporate Governance

De Europese Commissie heeft op 12 december 2012 een nieuw actieplan gepubliceerd.


De Commissie kondigt aan dat in 2013 voorstellen zullen worden gedaan met oog op:

 • de bevordering van de transparantie tussen vennootschappen en aandeelhouders om de corporate governance te verbeteren. Te denken valt aan:
  • versterkte disclosure-vereisten op het gebied van de diversiteit van de board en op het gebied van risicobeheer;
  • betere rapportage over corporate governance, met name ten aanzien van de kwaliteit van uitleg bij afwijking van gedragscodes;
  • betere mogelijkheden tot identificatie van aandeelhouders door beursondernemingen;
  • strengere transparantieregels voor institutionele beleggers op het gebied van hun betrokkenheid, stemgedrag en stembeleid.
 • aanmoediging van betrokkenheid aandeelhouders op langere termijn:
  • meer transparantie over het beloningsbeleid en de individuele beloning van bestuurders en het recht van aandeelhouders om te stemmen over het beloningsbeleid en het verslag over beloning;
  • beter inzicht voor de aandeelhouders in transacties met verbonden partijen, dat wil zeggen transacties tussen de vennootschap en haar bestuurders of aandeelhouders met zeggenschap;
  • regulering van de activiteiten van proxy advisors (dit wil zeggen adviseurs die stemadvies aan aandeelhouders geven) om de transparantie te vergroten en belangenconflicten te voorkomen;
  • verduidelijking van het concept 'handelen in overleg' om de samenwerking tussen aandeelhouders over aspecten van corporate governance gemakkelijker te maken;
  • onderzoeken of werknemersaandeelhouderschap kan worden aangemoedigd.
 • bevordering grensoverschrijdende activiteiten Europese ondernemingen:
  • betere mogelijkheden tot identificatie van aandeelhouders door beursondernemingen;
  • consultatie over eventueel initiatief om grensoverschrijdende zetelverplaatsing mogelijk te maken;
  • mogelijke aanpassing van regels op het gebied van grensoverschrijdende fusies en splitsingen;
  • follow-up van het voorstel voor het statuut van de Europese besloten vennootschap om grensoverschrijdende mogelijkheden voor kleine en middelgrote ondernemingen te vergroten;
  • een informatiecampagne over het statuut van de Europese vennootschap (SE)/Europese coöperatieve vennootschap (SCE);
  • gerichte maatregelen voor groepen van vennootschappen, namelijk erkenning van het concept van het belang van de groep en meer transparantie inzake de structuur van de groep.

Daarnaast voorziet het actieplan erin dat de grote richtlijnen op het gebied van het vennootschapsrecht in één enkele tekst worden samengebracht. Hiermee zou het EU-vennootschapsrecht toegankelijker moeten worden en zou het risico van toekomstige inconsistenties worden vermeden.