Financiering & Zekerheden

Vastgoedtransacties en ontwikkeling van vastgoed, de groei van en investeringen door een onderneming en (internationale) overnames worden vaak gefinancierd met vreemd vermogen. Daarbij kan de financiering komen van banken, via investeerders, uit privé vermogen of wordt deze intern binnen een concern geregeld.

Holdinga Matthijssen Kraak beschikt over ruime kennis en ervaring betreffende financieringen en zekerheden. Voor zowel de geldverstrekker als de lenende partij adviseren wij over de meest geschikte vorm van financieren. Ook stellen we de leningsdocumentatie op en vestigen we daarbij passende zekerheden voor de cliënt. Bij de uitwinning van zekerheden en herstructurering van leningen staan wij cliënten ook bij. Omdat onze (kandidaat-)notarissen langdurig met cliënten samenwerken weten zij snel welke financieringsvorm goed past bij de betreffende situatie. Niet onnodig complex, maar passend en efficiënt.

Financieringen

  • Leningen en kredietfaciliteiten (bancair of anderszins)
  • Risicokapitaal 
  • Sale & Leaseback
  • Verkopersleningen

Zekerheden

  • Hypotheekrechten
  • Pandrechten (op aandelen of activa)
  • Borgstellingen

Team